ιστότοπος προγράμματος

EnerNETMob

EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems (Μεσογειακά Διαπεριφερειακά Δίκτυα Ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα)

Gallery