ιστότοπος προγράμματος

EnerNETMob

EnerNETMob: Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems (Μεσογειακά Διαπεριφερειακά Δίκτυα Ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα)

Περιγραφή Έργου

Το έργο EnerNETMob στοχεύει να σχεδιάσει, να δοκιμάσει, και να βελτιώσει τα «Σχέδια Βιώσιμα Ηλεκτροκινητικότητας» σύμφωνα με κοινά πρότυπα και πολιτικές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να δημιουργήσει ένα «Διαπεριφερειακό Δίκτυο Ηλεκτροκινητικότητας» το οποίο θα διασχίζει  τις πόλεις όλων των διακρατικών περιοχών της περιοχής του προγράμματος MED.

Το έργο προωθεί την κοινόχρηστη κινητικότητα και της διατροπικότητα μεταξύ της ξηράς και της θάλασσας με τη χρήση ηλεκτρικών συστημάτων μεταφοράς, υλοποιώντας αστικά και διαπεριφερειακά πιλοτικά δίκτυα εξοπλισμού και εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων (EVSE)  που μπορούν να  τροφοδοτούνται επίσης και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο κύριος  στόχος του έργου EnerNETMob είναι να ενισχυθεί η ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής των «Διαπεριφερειακών Δικτύων Ηλεκτροκινητικότητας» που θα συνδέουν πόλεις και περιοχές της Μεσογείου σε διακρατικό επίπεδο με την εφαρμογή κοινών πολιτικών και προτύπων. Το EnerNETMob έχει ως στόχο να σχεδιάσει, να δοκιμάσει και να προωθήσει σχέδια ηλεκτροκίνησης σύμφωνα με κοινά πρότυπα για τα συστήματα ηλεκτρικών μεταφορών σε διακρατικό επίπεδο, ενσωματώνοντας περιφερειακά δίκτυα εξοπλισμού ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EVSE) και χρησιμοποιώντας τα ίδια πρωτόκολλα επικοινωνίας ενισχύοντας τις δυνατότητες για  υπεραστικές και διαπεριφερειακές μεταφορές.

Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην:

 • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου λόγω του τομέα των μεταφορών στις μεσογειακές πόλεις
 • βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές
 • βελτίωση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής των πληθυσμών στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης
 • βελτίωση των διακρατικών υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών οδικών και θαλάσσιων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων
 • προώθηση των ηλεκτρικών μεταφορών και την εφοδιαστική αλυσίδα  ως μοχλούς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή MED
 • αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνδέονται με σημεία φόρτισης.

Το εταιρικό σχήμα  αποτελείται από τοπικές αρχές, τομεακούς οργανισμούς και αρχές υποδομής μεταφορών / υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητες για την εφαρμογή και δοκιμή πολιτικών / κανονισμών στους τομείς των μεταφορών και της πολεοδομίας, καθώς και στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Στο έργο  συμμετέχουν 16 οργανισμοί από διαφορετικά κράτη της Ε.Ε. ενώ επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου:

 • Περιφέρεια Πελοποννήσου (Ελλάδα) – Επικεφαλής Εταίρος
 • Αρχή Μεταφορών της Μάλτας (Μάλτα)
 • RAM ( Ιταλία)
 • Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Κύπρος)
 • Αλβανικό Ινστιτούτο Μεταφορών (Αλβανία)
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας (Ελλάδα)
 • Κομητεία του Primorje και Γκόρσκι Κοτάρ (Κροατία)
 • Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Gorizia (Σλοβενία)
 • Πανεπιστήμιο του Παλέρμο (Ιταλία)
 • Οργανισμός Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Arrábida  (Πορτογαλία)
 • Ελεύθερη Δημοτική Κοινοπραξία της Ραγκούσα ( Ιταλία)
 • Οργανισμός Dynamic Vision (Ελλάδα)
 • Λιμενική Αρχή Bar Holding (Μαυροβούνιο)
 • CIMNE (Ισπανία)
 • Capenergies (Γαλλία)
 • Οργανισμός FGM-AMOR (Αυστρία)

Η χρηματοδότηση του έργου είναι  κατά  85%  από Ευρωπαϊκούς  πόρους  ( Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Ταμείο) και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Newsletter EnerNetMob